Wie verdient mijn stem op 16 maart?

Verkiezingsdebat voor ondernemers met aansluitend een netwerkborrel

Na lange tijd mag ook de theaterzaal van de Reggehof weer open voor een groot publiek. ”Fantastisch voor de sector en heel fijn ook voor de ondernemers in Hof van Twente”, aldus Frans Schuitemaker, voorzitter Ondernemersplatform Hof van Twente. “De meeste restricties zijn van de baan. Alle ondernemers en de politiek zijn meer dan welkom op woensdag 2 maart in de Reggehof. Het belooft een netwerkavond te worden waar ondernemers elkaar weer ontmoeten én waar ze, onder leiding van gastheer Hans Verbeek, de politiek aan de tand voelen.”

Vragen van ondernemers aan politiek Hof van Twente
Want,…hoe staan de verschillende partijen in de Hof eigenlijk tegenover uitbreiding van bedrijventerreinen en ondernemerschap in het buitengebied? Wat gaan ze doen aan het vergroten van veiligheid en aan duurzaamheid? Wat is hun bijdrage om samen met ondernemers te zorgen voor genoeg geschoolde arbeidskrachten en behoud van talent? “Belangrijk om te weten voordat je als ondernemer gaat stemmen binnenkort”, vindt Schuitemaker. “We zijn met meer dan 3.500 ondernemers in deze gemeente. Allerlei bedrijven, van flexibele ZZP’ers tot grote ondernemingen die werkgelegenheid bieden en zorgen voor reuring”, benadrukt Schuitemaker. In OPHvT zitten alle voorzitters van ondernemersverenigingen in de gemeente Hof van Twente. Namens de ondernemers is dit platform een goede gesprekspartner voor het college en de gemeentepolitiek.

Stappen maken in de Hof
“Samenwerking is het sleutelwoord voor het realiseren van onze gezamenlijke doelen. Of het nou gaat om veiligheid, mobiliteit, arbeidsparticipatie of duurzaamheid. Samen maken we mooie stappen. We zijn ons bewust van de rol van onze gemeenteraad als hoogste orgaan. Als ondernemers in de Hof gaan we graag in gesprek met onze politieke vertegenwoordigers die richting geven en keuzes maken in ons aller belang. Daarom organiseren we als OPHvT dit verkiezingsdebat specifiek voor ondernemers en politiek.”

Verkiezingsdebat voor ondernemers 

Datum        : 2 maart 2022

Tijd             : 20.00  – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Locatie       : Reggehof Goor

Gastheer    : Hans Verbeek, ook vaste presentator Politiek in de Pol

Sprekers     : lijsttrekkers Hof van Twente

Agenda      : de 6 speerpunten OPHvT

Kritische noot tussendoor: Helligen Hendrik

Muziek       : Apollo Big Band

Aanmelden: https://www.reggehof.nl/bestel/956

Voor even verandert de Reggehof in het Binnenhof van Twente!
Het Ondernemersplatform Hof van Twente heeft 6 speerpunten gekozen voor de komende jaren. Daarmee dagen ze politieke vertegenwoordigers uit om hierover onderling in debat te gaan. Hans Verbeek leidt het debat en zal ook ondernemers in de zaal de gelegenheid geven om vragen te stellen. “En,… “ benadrukt Frans Schuitmaker; “meld je snel aan, want vol = vol!”

Bekijk onderstaand de speerpunten:

Speerpunten OPHvT 2022