Eén van onze leden, Ruud Pullen van Pull& Push-strategie, stuurde ons onderstaande nieuwsbericht met het verzoek deze te plaatsen op onze website.

Een pleidooi om niet af te wachten, maar actie te nemen. Corona biedt ook extra kansen. Onderstaand traject vraagt om visie en moed.

Voor het opzetten van een strategie worden managers met lef gevraagd. Dit bewees Hetraco uit Apeldoorn, fabrikant van special fasteners, onlangs. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een begin gemaakt met de strategie van deze mooie MKB-onderneming, maar zoals bij veel organisaties strooide ‘Corona’ ook hier zand in de motor van dit prachtige proces, dat hiermee tijdelijk tot stilstand kwam. Hetraco nam de Corona-regels direct keurig in acht en wist tot op heden de orderontvangst zelfs overeind te houden.
Hiermee groeide het commitment bij het management om van Hetraco een nog sterkere en vitalere organisatie te maken. Dit leidde er toe dat ik medio september te horen kreeg dat Hetraco het strategisch traject – na bijna 5 maanden stilstand – gaat voortzetten. Het management van Hetraco wil het “Strategisch Plan 2021 -2025” uiterlijk december, dus nog voor de kerst, aan het personeel voorleggen.

Intussen is het strategisch perspectief alleen maar rijker geworden.

Vanzelfsprekend kent Hetraco de eigen producten, diensten en technologieën en vormde men zich begin dit jaar een boeiend toekomstbeeld van ‘de omgeving rond het jaar 2025’. De macro-ontwikkelingen t.g.v. Corona maken dit beeld nu echter nog boeiender.
Niet alleen ten nadele, maar vaak ook ten voordele! De kansen en mogelijkheden zijn vergroot nu de eerder genoemde omgeving extra verandert en deze zich nu leent voor andere manieren van denken, doen en laten, zoals ‘thuiswerken’ ‘beeldbellen’, ‘online vergaderen’, ‘grondstoffen en halffabrikaten meer circulair / van minder ver weg’, ‘niet/minder vliegen’, ‘anders reizen’, ‘klant-ontmoetingen zonder direct contact’, ‘geen/minder beurzen’, AI, IoT, 3D-printen, (product)introducties via beeld en ga zo maar door.

Om hier positief over na te denken en vooral de kansen en mogelijkheden te zien is lef nodig. Ambitie en lef hebben ze bij Hetraco. We zijn inmiddels weer met verve aan de slag. Hetraco is ook zelf benieuwd waarop men het voltallige personeel in december en vooral de markt de jaren daarna, zal kunnen trakteren. Wat een mooie club en wat mooi dat ze mij deze kar nu verder laten trekken. Daarna zijn ze zelf aan zet. Maar een zin dat ze hierin hebben! Inspirerend! Fantastisch. Het MT beweegt zich nu al richting de leiderschapsrol.
Hetraco’s motto: “we make special fasteners an experience”.